Чудовище преследва канадско семейство повече от две години (част 2)

Към Част 1 – ТУК. Чудовище преследва канадско семейство повече от две години …

Жената не се плашела лесно. Грабнала ловна пушка, отворила входната врата, изтичала навън и стреляла по съществото (Zona666.com).

Пропуснало, но изстрелът бил достатъчен да изплаши създанието, което паднало на четири крака и бързо изтичало в гората. Двете кучета изтичали и дълго време стояли лаейки, където започвала гората.

С пушка в ръце, госпожа Мишлен започнала да изследва района близо до къщата и видяла на земята същите огромни следи, които съпругът й бил забелязал преди няколко дни край реката.  Тези следи били много странни.

Те не приличали на отпечатък на човек или маймуна, защото вместо пет пръста имали само два големи пръста, а петата била необичайно тясна. В същото време, следите били толкова силно притиснати в земята, че създавали впечатление, че техният собственик тежи повече от 200 кг.

Същата нощ, цялото семейство Мишлен спало на последния етаж на къщата, а до тях лежали два пистолета и голяма брадва. Входната врата била плътно закована с болтове. Кучетата спели долу, пазейки къщата. Ако съществото се върнело, кучетата първи щели да вдигнат алармата. 

През тази нощ всичко било спокойно и следващите няколко дни също, но след това, чудовището се върнало отново. То дошло късно през нощта, когато семейството спяло.

Създанието отишло до прозореца, но едва имало време да погледне вътре, когато кучетата извън къщата се събудили и започнали да лаят силно, а след това започнали да го атакуват.

Четете още: В Мексико, жители съобщават за появата на върколак

Господин Мишлен пръв изтичал до прозореца и видял кучетата да скачат върху огромното „нещо“ с лай и ръмжене. Тогава видял как то отчупило голям клон от дървото и започнало да го размахва към кучетата. Те отскочили към къщата, но продължили силно да лаят. Страхувайки се, че чудовището ще убие кучетата му, мъжът взел пистолета, излязъл от къщата и се насочил към него.

Но, нямал време да направи нищо, защото съществото изведнъж паднало на четири крака. Изглежда, че си спомнило как последния път вече било стреляно по него. Бързо избягало в гората, а кучетата хукнали след него и изчезнали зад дърветата.

През останалата част от нощта, мъжът останал на пост в очакване на завръщането на кучетата. Кучетата се върнали едва сутринта. Били мокри и изглеждали зле, но били живи. Господин Мишлен вярвал, че кучетата са преследвали създанието до реката. Семейство Мишлен искрено се надявало, че сега, това чудовище най-после ще ги остави на мира. Но уви …

Това същество се оказало много упорито и в същото време умно. Няколко дни по-късно, се появило отново, но следвало определен план. Първо, обиколило цялата къща, за да провери дали кучетата са навън, а след това отишло до прозореца и започнало да гледа през него хората в къщата. Това се повторило още няколко дни, а след това още една седмица и отново … и отново.

Всеки път кучетата започвали да лаят силно, когато забелязвали създанието на прозореца, а господин и госпожа Мишлен взимали децата си и отивали да спят на последния етаж. Чудовището стояло известно време близо до прозореца и след това се връщало в гората. Според неговия „план“, всичко това продължило цяла зима, а след това и цялата следваща година.

Съществото не се придържало към строги интервали, но се появявало редовно и имало същата тактика на поведение. Семейство Мишлен не можели да разберат от какво се нуждае чудовището в къщата им. Изглеждало така, сякаш упорито търси нещо на прозореца. Може би се е нуждаело от някое от момичетата? 

Всичко това продължило повече от две години, когато изведнъж странната „горила“ най-накрая спряла да идва в къщата на Мишлен. Накрая, цялото семейство започнало да диша спокойно.

Те били много уморени от това да се страхуват. И още по-странно била, по някаква причина не можели да си тръгнат от там…