Хора, имали ПБС: „ Смъртта не е това, от което трябва да се страхуваме!“


На някакъв етап всички „умираме“. Може да не знаем часа, датата или обстоятелствата на нашата смърт, но знаем, че е неизбежно.

Съзерцаването на този факт може да бъде неудобен за повечето от Вас. Той предизвиква безпокойство и страх.

Но не и за тези хора, които са имали „Преживяване близо до смъртта“. Преживяванията близо до смъртта са изключително мистични и трансцендентални събития, по време на които границите между пространството, времето и нормалното възприятие се размиват.

Те могат да включват елементи на пътуване през тунел, виждане на ярка светлина, преживяване извън тялото, среща с починали и други духовни същества.

Обикновено се съобщават от хора, които са били „на косъм“ от смъртта, за кратко са обявени за починали, били са реанимирани. Последните изследвания показват, че Преживяванията се появяват през период от време, когато физическото функциониране е сериозно компрометирано или не съществува.

Почти всички хора, които са били „почти“ мъртви или които са реанимирани, имат Преживяване близо до смъртта и като цяло те губят страха си от смъртта.

Но защо това е така?

Може би това е парадоксално „приятната природа“ на преживяването. Много хора съобщават, че изпитват изключително положителни емоции по време на своето Преживяване близо до смъртта, включително мир, безусловна любов и радост.

В много култури мисленето за смъртта може да бъде толкова обезпокоително, че съществуват неизказани табута. Рядко говорим за смъртта и я държим скрита в далечния обсега на психиката.

Четете още: Джефри Лонг предоставя доказателства за Преживяванията близо до смъртта

И все пак, хора, които са имали Преживяване близо до смъртта, разказват, че „това е приятно …, от което не бива да се страхуваме“.

Други казват, че са се чувствали сякаш са „безплътни“, „съществуват като съзнание“, „виждат отстрани тялото си“ и други.

В някои култури има широко разпространено вярване, че смъртта е „краят“, но много хора, които са имали Преживяване близо до смъртта, споделят, че това не е така. Усещането за съзнателно съзнание и съществуване извън физическото тяло предполага, че Аз-ът не свършва. Противоречиво, Преживяванията близо до смъртта показват, че Аз-ът продължава след като физическото тяло спре да функционира.

Често съобщавани разкази при Преживяване близо до смъртта са „полет през тунел, често с голяма скорост“, „виждане на ярка светлина“, „среща с починали роднини“, „гледка на красиви сцени от другия свят“, „достигане до безкрайността“ и други.

Комбинирани, те могат да затвърдят вярата, че Преживяването близо до смъртта е предоставило поглед върху свят, в който се преместваме, когато физическото ни тяло умира.

Някои от преживелите състояние близо до смъртта казват: „Няма кой да съди делата ти, когато умреш. Никой, освен вас самите.“. Но, дали е така …? Тема на друг разговор … или просто на тях така им се иска … Но, те знаят кой ще ги съди, те са се върнали от там …

Последните широкомащабни проучвания, проведени в САЩ, Обединеното кралство, Австрия и Белгия, предоставят достоверни констатации, които предполагат, че Преживяванията близо до смъртта са реални явления. Но дебатът за „реалността“ им продължава.

Дали те са проверими реални събития, които могат да бъдат научно количествено определени или не, в много отношения е без значение. Това, което е важно е, че хората, които са имали Преживяване близо до смъртта, повсеместно съобщават за пълна загуба на най-екзистенциалните човешки страхове – нещо, което дори най-напредналите психотерапии не могат да постигнат.

Факт е, че тези хора не желаят умират. Те искат да живеят и да изпълнят съдбата си, но когато смъртта дойде, те няма да се страхуват …