Хитодама, душата на наскоро починал

Хитодама, душата на наскоро починал …

Алтернативни имена

Ониби, Тамагай

Етимология на името

Хитодама (Hitodama) буквално се превежда – “човешка душа“.

Митология

Според японския фолклор, Хитодами са душите на наскоро починалите. Легендата разказва, че приемат формата на мистични светлини, появяващи се през нощта.

Смята се, че тези светлини представляват бляскави бледосини или зелени сфери с дълги опашки. Може би тези светлини са били обърквани с флуоресцентния газ, който понякога се е появява над гробовете.

Обикновено, Хитодамите се появяват през лятото, близо до гробища и в мрачни гори. Светлината се забелязва до умиращ човек, като проява на душата му, напускаща тялото и подготвяща се да отпътува към отвъдния свят. Някои казват, че са видели тези светлини точно преди раждането на дете.

Твърди се, че Хитодамите заблуждават пътниците и ги тласкат да загубят пътя си. Някои вярват, че тези светлини всъщност са трикове на Кицуне, използвайки „лисичи пламък“ (kitsune-bi), за да заблуди пътуващите.