Учени твърдят, че преди смъртта всички хора виждат едно и също нещо

Учени твърдят, че преди смъртта всички хора виждат едно и също нещо …


Смъртта е едно от най-плашещите и очаквани събития, които се случват в живота на всеки. Хората се страхуват от смъртта, защото не знаят какво следва и къде ще отиде душата им.

Вероятно това е причината много хора на планетата да са религиозни. Това им позволява да вярват, че дори след смъртта ще „живеят“, ако спазват важни правила през живота си.

Човечеството се опитва да разгадае тази тайна от много години. През цялото време на човешкото съществуване са измислени огромен брой теории за това какво се случва с човек след това фатално събитие. Всички те обаче са само предположения, които не са подкрепени с нищо съществено.

Но в съвремието науката прави откритие, което, макар и да не казва цялата истина, се доближава много до разгадаването на мистерията на смъртта.

През последните 10 години учени от Центъра за палиативни грижи в Бъфало, САЩ, провеждат експеримент, който е интересен и важен за цялото човечество. Те доказват, че точно преди смъртта всеки има едни и същи видения.

В продължение на години учени от Центъра наблюдават как пациентите им претърпяват клинична смърт. Тези, които се връщат към живот са интервюирани от провеждащите експеримента, за това какво са видели по време на „смъртта“.

Още в началото става ясно, че хората имат приблизително една и съща картина в главите си. Въпреки това, изследователите разбират, че извадката от пациенти, преживели клинична смърт, трябва да бъде много по-голяма. Така самият експеримент е удължен за 10 години.

Четете още: Учените разгадаха „миризмата на смърт“

В резултат на това изследователите са натрупали повече от 13 хиляди свидетелства. Според тях, за да се потвърди надеждността на получените данни са достатъчни 8 хиляди пациента. Но те се опасяват, че дори при толкова много случаи, научната общност пак ще отхвърли резултата от тяхната работа.

Така решават да се презастраховат и изчакват, докато бъдат интервюирани още 5 хиляди пациента, преди да представят научната си работа пред света. Оказва се, пред очите ни не преминава целият ни живот, както се вярва.

Изследователите твърдят, че в 88 % от случаите по време на клинична смърт се наблюдава много ярка картина. Без сиви или тъмни цветове. Останалите 12 % съобщават, че цветовете във виденията им са „твърде отровни“.

9 от 10 души, чиито видения са ярки, разговарят с близки хора. Много по-често това са починали роднини, с които пациентите не са общували повече от 15 години.

В същото време емоциите при всички пациенти са положителни. Отбелязва се, че нито един от пациентите не е изпитвал негативни емоции по време на клиничната смърт.

Най-„лошото“ нещо, което се наблюдава при пациентите е безразличието към случващото се. Такива случаи обаче са малко повече от 1 %. 59 % от всички пациенти тръгват на пътешествие в съня си. Тяхното подсъзнание подготвя хората „за последното пътуване“. И такива пътувания винаги са в нечия компания.

Оказва се, че самото човешко подсъзнание подкрепя умиращия да не тръгва сам по този път. Разбира се, проучването не определя какво се случва с душата след смъртта, но се разбира, че това събитие не трябва да предизвиква големи страхове.

Става очевидно, че никой няма да изпита болка или страдание в момента на смъртта. Освен това човек няма да вижда снимки от живота си, което означава, че няма да съжалява за нищо.

Цялата тази информация дава надежда, че може да не се изпитва никакво страдание по време на смъртта, но всеки може да интерпретира прочетеното както сам прецени …