Трябва ли да се страхуваме от Ангела на смъртта?

Трябва ли да се страхуваме от Ангела на смъртта, когато дойде за душата ни? …

От стотици години Ангелът на смъртта се асоциира с Божий пратеник, който се появява веднага след смъртта на човек и отвежда душата му в отвъдния свят – в Ада или в Рая (Zona666.com).

Вярва се, че само умиращите хора виждат този Ангел, а понякога дори няколко дни преди смъртта си. Но, в редки случаи, могат да го видят и други хора. Най-често, това са роднини на умиращия човек, но може да са лекари или медицински сестри, ако човек почине в болница.

Въпреки мрачното и плашещо име, Ангелът на смъртта обикновено носи със себе си облекчение и умиротворение. Той не иска умишлено да плаши никого, той е просто Водач.

Понякога, Ангелът на смъртта се нарича Самата Смърт, тъй като, често външните им описания са сходни – тъмни дрехи, лице във формата на череп. Но, по-често се смята, че именно Водачът идва за умиращия, а не лично Самата Смърт.

Среща в хосписа

Веднъж, Джоан Райслинг, която работела в хоспис за безнадеждно болни и умиращи хора, се натъкнала на Ангела на смъртта. Сред всички пациенти на хосписа, Джоан имала специални отношения с един мъж, с когото прекарвала най-много време.

Тя разказва:

“Прекарвахме много време в разговори за духовни неща. Настъпи период, когато болката го напусна и той се почувства малко по-добре. Остана с нас 4 месеца. Една сутрин, както обикновено, влязох в стаята му да вдигна щорите, защото той винаги искаше да види слънчевата светлина.

Но, когато се приближих до прозореца, изведнъж забелязах крехка женска фигура, която седеше на леглото на пациента. И тогава чух гласа й: “Моля, оставете щорите затворени.” Гласът беше неочаквано дълбок и нисък за такава слаба жена. Тогава видях лицето й.

На бледата светлина на стайната лампа, това лице изглеждаше от едната страна почти нормално, с изключение на силно хлътналото око и изпъкнала скула. Но, другата страна беше буквално от кости, покрити с кожа.

Обхвана ме силен страх и замръзнах на място. Тази „жена“ сложи ръка върху гърдите на пациента в областта на сърцето и той отвори очи. Когато ме видя, той се усмихна и каза: „Добро утро, Джоан!“, но тогава забеляза „жената“ и усмивката му стана още по-широка.

„Жената“ се наведе и го целуна, след което вдигна ръка от гърдите му. Пациентът ме погледна отново и с голяма трудност каза: “Не е ли красива …? Как някой може да се страхува от смъртта?“. Очите ми се насълзиха и много исках да се втурна към него, но не можех да направя нищо, сякаш бях парализирана. Можех само да стоя и да гледам.

Четете още: Как да се свържете с вашия Ангел пазител

Всичко това беше много странно. Видях със собствените си очи как животът му се влива в „жената“ през върховете на пръстите й. Тогава сърдечният монитор угасна и изпищя. Можех да се движа отново и изтичах в коридора за помощ. Когато се върнахме няколко секунди по-късно, в стаята вече нямаше „жена“, а пациентът беше мъртъв.”

Смъртта не краде живота ни

Подобна история разказва очевидецът Доналд Браузърд от Пенсакола (Pensacola), Флорида. 30-годишната му съпруга се бори с рака няколко години, но губи тази битка.

Една вечер, той седял в тъмната стая, близо до леглото й, и държал в ръцете си слабата й и отпусната длан. Съпругата му вече била в такова състояние, че вече не познавала никого. Доналд разбирал, че краят наближава не с дни, а с часове.

Той споделя:

“През последната седмица тя вече не ме познаваше и не реагираше на хората около нея, заради силните лекарства, които приемаше. Но, изведнъж нещо се случи … Погледът й придоби смисъл и тя погледна с интерес към подножието на леглото си, сякаш вижда нещо там. Аз продължавах да държа ръката й и … също го видях!

В началото беше огромна тъмна сянка, която бързо придоби формата на човешка фигура. В този момент, стаята стана много студена и трудно се дишаше, сякаш почти целият кислород беше изтеглен от помещението. Жена ми се обърна към мен и произнесе с бързо шепнешком: “Той дойде за мен, Дони. Искам да отида … Време е да ме пуснеш.”.

Не исках да пусна ръката й и извиках, но тя ме погледна умоляващо. Тогава, най-накрая се реших, целунах я, пуснах ръката й и станах от леглото. Тъмната фигура застана от другата страна на леглото и докосна съпругата ми с ръката си.

Когато жена ми умираше, тази фигура беше озарена от синкав ореол, който ставаше все по-ярък. Съпругата ми изглеждаше така, сякаш вече не изпитва болка, ръцете й бяха отпуснати, очите й бяха широко отворени и гледаха тази тъмна фигура. Тогава, фигурата сякаш бе напръскана от милиони мънички блестящи точки, които се сляха с тъмнината в ъглите на стаята.

Жена ми почина, а изглеждаше щастлива, усмихваше се. Сега знам, че няма нужда да се страхувам от Смъртта. Тя не е безмилостен садистичен убиец. Хората не разбират ролята на Смъртта в живота на човек. Тя не краде живота ни … Спасява ни от тежестта на износеното ни плътско тяло, нашата черупка за еднократна употреба.”

“Оглушителна” тишина

Нюйоркчанинът Карл ДеПенсио живее на 8-ия етаж на къща, която е толкова близо до друга къща, че прозорецът му към съседа е само на 2,5 метра.

Една лятна вечер Карл седял в стаята си и четял книга. Изведнъж всички звуци около него спрели и всичко станало необичайно тихо.

Дори звуците на птиците и цвърченето на щурците изчезнали. Движението на колите по пътя наблизо станало напълно безшумно. Тогава, в тази “оглушителна” тишина, Карл чул слаб звук, подобен на пулс, след което през прозореца духнал силен порив на вятъра.

Карл разказва:

“Чух звук като от движение на големи крила. Погледнах през прозореца и усетих силна миризма на мокра пръст и умиращи гниещи растения. На перваза на прозореца на съседа ми отсреща, имаше голяма тъмна сянка, която гледаше към стаята му.

Сянка заплува в стаята му, а звукът на сърдечен ритъм стана толкова силен, все едно биеше в главата ми. Тогава видях светкавица от синя светлина в стаята на моя съсед и звукът на пулс спря.

Изведнъж се почувствах много странно, сякаш целият кислород е изчезнал от въздуха в стаята ми и аз паднах без сили върху дивана. Свеж въздух влезе през прозореца, но след това отново изчезна. Изведнъж всички звуци се върнаха, заедно с кислорода.

Изведнъж съм заспал без да го желая. След известно време се събудих и скочих от дивана. Погледнах през прозореца и видях, че в стаята на съседа ми има хора. Извиках им: “Всичко наред ли е?”, а те ми отговориха, че баща им е починал. Тогава изтичах до апартамента им, за да изкажа саболезнования и да помогна с каквото мога.

Често се питам какво е било това създание и защо го видях … , аз дори не съм роднина на този човек. Защо участвах в това?”