Първата съпруга на Адам не е била Ева, а Лилит

Първата съпруга на Адам не е била Ева, а Лилит …

След като проучват древните текстове, някои специалисти установяват, че Ева не е първата жена на Адам (Zona666.com).

Изследователите твърдят, че някои текстове, които са съдържат версия за творението на човека, са били умишлено премахнати от Библията.

Специалистите откриват текстове, които предполагат, че Бог е премахнал Лилит “от пътя” на Адам, защото била твърде силно създание. Тя е първата жена, създадена от Бог, едновременно с Адам.

Текстовете, свързани с нея, са премахнати от Библията, защото религиозната догма не признава равенството на жените и мъжете.

Четете още: Страховит разказ на мъж за срещата му със зловещо привидение на гробището

Апокрифни текстове предполагат, че Лилит е била силна и непокорна жена, и това довело до голям конфликт. Ето защо, според текстовете, Адам помолил Бог да изхвърли Лилит от Рая.

Така тя се оказва в ръцете на дявола. Лилит се присъединила към него и родила цяло поколение демони.

Бог осъзнал, че Адам отново е сам и затова решил да създаде за него втора съпруга.

Ева станала втората съпруга на Адам и тя е тази, която стои зад върховния грях, заради който са изгонени от Рая.