Призраци и Свръхестествено

Свръхестествено“ (на английски: supernatural; на латински: super, supra – „над“ и natura – „естество“) се отнася за вид съществувание отвъд обсега на познатата ни вселена. Описаните в религията чудеса са типични прояви на свръхестествено наред със заклинанията и проклятията, предсказанията, поверията за живот след смъртта и редица други. Свръхестествени убеждения са съпътствали хората по време на цялата човешка история.

Отличителни черти на феномените, смятани за свръхестествени, са тяхната аномалност, уникалност и неконтролируемост, откъдето следва, че липсата им на възпроизводство трябва да бъде подложена на научни изследвания. Свръхестествено основи често се свързват с паранормални и окултни идеи, внушаващи възможността за взаимодействие със свръхестественото чрез способите за призоваване и транс например.

Дух (привидение, призрак) в митологията и фантазията е изображение без носител, най-често олицетворяващо душата на починал човек или животно. Много източни религии, а и не само те, вярват в прераждането, а оттам и в духове. Духовете не преминават отвъд светлината само ако имат недовършени дела или някой ги е ядосал. Твърди се, че духовете имат сянка и някои хора имат

Способности, които се приписват на духовете

 • оставят следи или надписи
 • нападат хора и могат да ги наранят
 • могат да се материализират и дематериализират
 • преминават през стени и други материални предмети
 • могат да летят във въздуха
 • могат да издават звуци
 • понижават температурата около тях
 • предизвикват нарушения в работата на електрически уреди.
 • животните, до които се е доближил призрак започват да се държат странно
 • могат да се вселяват в хората и животните
 • имат сянка (някои хора имат способността да им виждат сянката)

Духове и наука

Съвременната наука отхвърля съществуването на духове и подобни „паранормални“ явления. Научните обяснения за тях варират от халюцинации до измами и илюзии. С тези „явления“ се занимава псевдонауката парапсихология.