Нашите сънища са пътища, водещи ни в паралелни светове?

Дали нашите сънища са пътища, водещи ни в паралелни светове? …


Въпреки, че все още не е доказана, Теорията за мултивселената е математически възможна формула, според която съществуват различни други Вселени.

Вътре в тези паралелни измерения човек живее като проекция на собственото си съществуване и може да получава достъп до тези места по време на сън.

Дори да се окаже в една от тези реалности, човек взема решения, които се появяват в сънищата. Защо хората сънуват бъдещи събития? Тези сънища водят ли към друга Вселена или към друга реалност?

За древните гърци и римляни сънищата са „божествени послания“. В древността китайците тълкуват сънищата като „врата към подземния свят“, а индианските племена и мезоамериканците смятат, че произхождат от свят, който посещават, докато техните физически тела почиват.

В древен Египет, онези, способни да тълкуват сънища, са уважавани и почитани, тъй като се смята, че притежават отвъдни сили.

Днес сънищата се разглеждат като проекции на скорошни или минали събития, или като дълбоко емоционално състояние, което е повлияно от подсъзнанието.

Благодарение на новите и усъвършенствани технологии учените вече могат да „събират изображения“, чрез сканиране на мозъка по време на сън, за да разгадаят мистерията на сънуването.

Четете още: Къде отива душата след смъртта според учените

Подобно на метафизиката, Теорията за паралелните Вселени не може да бъде изследвана, поне засега. Концепциите за сферичната форма на Земята, невидимите електромагнитни полета, квантовия свят, Черните дупки, огънатото пространство, Теорията за мултивселената и други, са все още теоретични.

Американският физик теоретик и футурист д-р Мичио Каку казва:

Основният проблем на космологията е, че законите на физиката, каквито ги познаваме, се нарушават в момента на Големия взрив. Е, някои хора казват: „Какво лошо има в това, че законите на физиката се сриват?“. Е, за физика това е катастрофа.

През целия си живот сме учени да приемаме, че Вселената се подчинява на познаваеми закони, закони, които могат да бъдат записани на езика на математиката, а тук имаме централната част на самата Вселена, липсваща част извън физическия закон.

Хората често сънуват места, които не са посещавали или виждали преди, което може да означава, че подобни видения се дължат на това, което сме преживели в паралелна Вселена.

Други сънища са за бъдещи събития, които се случват, въпреки, че не винаги ги помним преди това. Такива видения могат да бъдат прозрение от свят, в който изпитваме различни версии на реалността.

Дали нашите сънища са пътища, водещи ни в паралелни светове?

Без да търсим отговорите, никога няма да научим повече за метафизичните последици от Вселената и реалността, в която живеем.