Къде отива душата след смъртта според учените

Къде отива душата след смъртта според учените …


Къде отива душата след смъртта? Някои учени смятат, че смъртта „не е краят“, и че хората имат душа, която напуска тялото след нея.

Британският физик сър Роджър Пенроуз вярва, че съзнанието е пакет от информация, която се съхранява на квантово ниво.

Той твърди, че е намерил доказателства, че тази информация, която се съхранява в микротубули в човешките клетки, напуска тялото, след като някой умре.

Тази квантова информация се освобождава след смъртта във Вселената, но се връща в клетките на тялото, ако човекът бъде реанимиран.

Според физикът:

Това може да обясни защо хората имат преживявания близо до смъртта. Тази квантова информация може да се разглежда като душа.

Ако пациентът умре, квантовата информация съществува извън тялото, за неопределено време, като душа.”

Четете още: Странни експерименти, свързани със задгробния живот (видео)

Сър Пенроуз има подкрепата на изследователи от Института по физика и астрофизика „Макс Планк“ в Мюнхен.

Експерти от института казват, че нашата физическа Вселена е само възприятие, и че ни очаква „безкраен задгробен живот“.

Д-р Ханс-Петер Дюр, бивш ръководител на института, твърди:

Това, което виждаме тук и сега е само физическото ниво, което можем да разберем. Освен това има една безкрайна реалност, която е много по-голяма.

Тялото умира, но квантовото поле остава. В това отношение сме безсмъртни.„