Криптозоология

Криптозоология (на гръцки: kryptos таен, скрит и зоология) е псевдонаука търсеща животни, чието съществуване не е доказано.

Това са обикновено същества, за които се смята, че няма как да съществуват в действителност и са резултат на митове, легенди и народни поверия. Такива например са Неси, Йети, Чупакабра,Мотмен, Вампир,Елф,Самодива,Скунксова маймуна,Гном,Кракен,Доувърския демон,Дракон, и други. В криптозоологията видовете, чието съществуване не е доказано, се наричат криптиди.

Криптозоологията приема, че на Земята могат да съществуват животински видове, чиято численост е достатъчна за поддържане на популацията, но е малка, за да бъде открита от зоолозите с помощта на съществуващите методи.

Криптозоологията е изследователска дисциплина, която се приема обикновено за лъженаука от академичните среди. Това е свързано с факта, че с криптозоология често се занимават хора без образование по биология или проведените изследвания не са довели до съществени резултати. С криптозоологични проблеми се занимават и ерудирани учени-изследователи. В България в тази област е работил проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН. В САЩ от 1982 до 1998 г. съществуваше и Международно дружество по криптозоология, което издаваше и списанието „Journal of Cryptozoology“

Списък на известни криптозоолози

 • Димитрий Баянов – Хоминидолог (занимава се предимно с изучаване на хоминидите)
 • Ерик Бекорд – Изследовател на Голямата стъпка
 • Матю Били
 • Джон Биндернагел – Изследовател на Голямата стъпка
 • Том Бискарди – Проучва следите на Голямата стъпка
 • Марк Чорвински
 • Джером Кларк – Помощник автор на „Криптозоология от А до Я“ и автор на „Вечните загадки“
 • Ронан Когън – Автор на „Речник по криптозоология“
 • Джери Колеман
 • Карл Шукер
 • Лорън Колеман – Автор на много книги на теми за криптидите и митичните същества.
 • Уилям Кърлис
 • Скот Кърлис – Криптоботаника, криптозоология и изучаване на митовете на народите по света.
 • Пол Крупър
 • Тим Динсдейл – Проучва езерото Лох Нес за следи от Неси
 • Джонатън Доунс
 • Ричърд Елис – Изследовател на морските създания