Кицуне – лисицата с девет опашки

Кицуне – лисицата с девет опашки …

Митология

В японския фолклор лисиците притежават знания, дълъг живот, магически способности и могат да приемат форма на човек. Според легендата, лисицата започва да притежава всичките си умения след достигане на определена възраст (обикновено на сто години, но в някои легенди е на петдесет).

Обикновено, Кицуне (Kitsune) приема формата на съблазнителна млада красавица, но понякога се превръща и в мъж.

В японската митология има и смесица от местни японски вярвания, които характеризират лисицата като атрибут на Инари. Тя се интерпретира като върколаци и създание, близко до демоните.

Други способности, често приписвани на Кицуне, включват способността да обсебват човешки тела, да издишват или да създават огън по друг начин, да се появяват в сънищата, да създават халюцинации, толкова истински, че почти не могат да бъдат разграничени от реалността.

Някои от легендите разказват, че Кицуне може да деформира пространството и времето, да подлудяват хората, да приемат фантастични форми, като дървета с неописуема височина или втора Луна в небето.

Понякога, на Кицуне се приписват характеристики, които ги оприличават с вампирите. Те се хранят с живота или духовната сила на хората, с които влизат в контакт.

В някои легенди, Кицуне се описва с кръгъл или крушовиден предмет (hoshi no tama, тоест „звездна топка“). Твърди се, че този, който притежава тази топка, може да принуди йокая да му помогне. Една от версиите гласи, че след трансформация, Кицуне съхранява част от магията си в тази топка.

Създанието е длъжно да спазва обещанията си. В противен случай, ще бъде наказано с „понижаване на ранга“ или „нивото на власт“. Влияе също на тока и електричеството, като взаимодейства с него.

Кицуне е свързан както с шинтоистките, така и с будистките вярвания. В шинтоизма се свързва с Инари, божество-покровител на оризовите полета и предприемачеството. Първоначално, лисиците са смятани за пратеници на това божество.

Сега, понякога самият Инари е изобразяван като лисица. В будизма те са спечелили слава благодарение на Шингонската школа за таен будизъм, която била популярна през 9-10 век в Япония. Едно от основните божества на школата – Дакини, е изобразено как язди лисица в небето.

Във фолклора, Кицуне е вид йокай, тоест дух, демон. В този контекст, думата „кицуне“ често се превежда като „дух на лисица“. Това обаче не означава непременно, че те не са живи същества или, че са нещо различно от лисици.

Думата “дух” в този случай се използва в източния смисъл, отразявайки състоянието на знание и прозрение. Всяка лисица, живяла достатъчно дълго, може да се превърне в „дух на лисица“.

Има два основни типа Кицуне: Мебу или божествена лисица, често свързана с Инари, и Ногицуне или дива лисица (буквално „полска лисица“), която често, но не винаги, е описвана като злонамерено същество.

Кицуне може да има до девет опашки. Смята се, че колкото по-възрастни и силни са лисиците, толкова повече опашки имат. Някои източници твърдят, че допълнителна опашка расте на всеки сто или хиляда години от живота им.

Лисиците обаче, присъстващи в митовете, почти винаги имат една, пет или девет опашки.

Когато на Кицуне се дадат девет опашки, козината им става сребриста, бяла или златна. Тези Кюби но кицуне („лисици с девет опашки“) придобиват силата на безкрайното прозрение.

По подобен начин в Корея се смята, че лисица, която е живяла хиляда години, се превръща в Гумихо (буквално „лисица с девет опашка“). Но, обикновено, корейската лисица се представя за зла, за разлика от японската лисица, която може да бъде или доброжелателна, или недружелюбна.

В китайския фолклор има и духове на лисици (хули дзин), подобни в много отношения на Кицуне, включително, да има девет опашки.

В някои истории, Кицуне имат затруднения да скрият опашките си в човешка форма. Обикновено, лисиците в тези митове имат само една опашка, което може да показва слабостта и неопитността на лисицата.

Човек може да разкрие лисица, превърнала се в мъж, ако е пиян или невнимателен, и разпознае опашката му през дрехите.

Един от известните Кицуне е великият дух – пазител Кюби. Този дух е защитник, който помага на младите „изгубени“ души по пътя им в настоящото им въплъщение.

Обикновено, Кюби остава за кратко, само за няколко дни, но в случай на привързаност към дадена душа, може да го придружава с години.

Това е рядък вид Кицуне, който възнаграждава избраните хора с присъствието и помощта си. Кюби може да контролира природните явления, времето и да отвежда хората в други светове, откъдето скоро те се връщат като възрастни мъже. Такива лисици рядко навреждат на хората.

В японския фолклор, Кицуне често се описват като измамници, а понякога и като много зли. Измамниците Кицуне използват магическите си сили за да навредят. Те се насочват към прекалено горди самураи, алчни търговци и зли хора.

А по-бруталните лисици се стремят да измъчват бедни търговци, фермери и будистки монаси.

Също, Кицуне често се описват като любовници. Обикновено, в тези легенди се разказва за млад мъж и Кицуне, маскирана като прелъстителна жена. Младият мъж се жени за красива жена, без да знае, че е лисица, и отдава голямо значение на нейната лоялност.

Много от тези истории имат трагичен елемент. Те завършват с разобличаването на лисицата, след което Кицуне трябва да напусне съпруга си.

Най-старата известна история за жените лисици, в която им се дава наименованието Кицуне, е изключение. В нея, лисицата приема формата на жена и се омъжва за мъж, с когото имат няколко деца и живеят щастливи години наред.

Нейната същност се разкрива неочаквано, когато в присъствието на много свидетели тя се изплашва от куче, и за да се скрие, приема истинската си форма.

Кицуне трябва да напусне дома си, но съпругът й я спира, казвайки:

„Сега, когато сме заедно от няколко години и ти ми даде няколко деца, не мога просто да те забравя. Моля те, не ме оставяй.”

Въпреки молбата на мъжа, лисицата трябва да си тръгне. Но, оттогава, всяка вечер се връща при съпруга си под формата на жена, а на следващата сутрин си тръгва под формата на лисица.

На потомството на браковете между хора и Кицуне обикновено се приписват специални физически и/или свръхестествени характеристики. Специфичните им характеристики варират значително, в зависимост от източниците.

Например, вярвало се е, че известният онмьоджи Абе-но Сеймей притежава такива необикновени способности, и че е син на мъж и Кицуне.

Понякога местните наричат дъжда, падащ от ясно небе – кицуне но йомейри (Kitsune no yomeiri) или „сватбата на Кицуне“.

Умения, сили и способности

Превъплащение – Кицуне са способни да приемат формата на човек, обикновено жена.

Обсебване – Кицуне могат да обсебват телата на хора.

Огън – имат способност да издишат огън.

Сънища – проникват в сънищата.

Илюзии – създават много реалистични халюцинации.

Пространство и време – според някои вярвания, Кицуне са способни да деформират пространството и времето.

Лудост – Кицуне са способни да подлудят хората.

Алтернативни имена

Myobu, Ninko, Nogitsune, Yako, Zenko, Kumiho, Huli-jing, Silver fox