Зловещи истории за срещи с Деца с бели очи (част 1)

Зловещи истории за Деца с бели очи …

За Децата с черни очи вече сме чували много. Те изглеждат като нормални деца, но в процеса на общуване с тях забелязваме странност в техния говор, поведение и външен вид. И най-мистериозното – техните напълно черни очи (Zona666.com).

Сред десетки ужасни истории за срещи с тези деца, съществуват няколко, също толкова плашещи случая, когато очевидци срещат Деца с бели очи.

Среща на паркинга до магазина

Един от най-ярките подобни случаи е публикуван на уебсайта Pararational.com. Авторът разказва, че живее в къщата на брат си и приятелката му в малък южен град. През 2013 г., в 03:00 ч. през нощта, той напуска къщата и отива на денонощен магазин, за да си купи цигари.

Купил цигари, и когато се върнал в пикапа си, едва се бил качил на шофьорското място, когато чул леко потупване по страничния прозорец. Когато погледна натам, видял момче на около осем-девет години, да стои отвън.

Деца с бели очи

Детето стояло неподвижно, и когато очевидецът попита от какво има нужда, момчето отговори само:

„Моля, отворете прозореца.“

Очевидецът разказва:

“Ръката ми веднага посегна към дръжката за спускане на прозореца, но успях да спра. Усетих нещо лошо и грешно в тази молба. Поклатих глава и казах:

“От какво имаш нужда, дете?”

А той отговори:

“Господине, мисля, че съм се загубил.”

Тогава отново забелязах, че той изобщо не се движи. Нито една част от тялото му не се беше помръднала, откакто го видях. Той само леко отвори уста, когато ми отговори, но изражението му също остана непроменено.

„Къде са твоите родители?”

Попитах го и разбрах, че гласът ми трепери. Какво, по дяволите, ставаше? Участвал съм във военни действия и не се плаша толкова лесно, а и това е само дете.

Четете още: Децата с черни очи се появяват на Хелоуин (част 1)

Момчето ми отговори:

“Не мога да ги намеря. Можете ли да ме закарате до дома? Моля, заведете ме вкъщи. Просто отворете вратата и аз ще се кача.”

В този момент, започнах да действам с поглед върху детето. Вмъкнах ключовете в запалването и в същото време наблюдавах реакцията му. Помислих си, че това момче може да е “стръв”, а престъпниците да чакат наблизо. Но, не … Наблизо нямаше никой, нито хора, нито коли.

Мислите в главата ми се завъртяха. Започнах да си мисля, че може би момчето наистина се нуждае от помощ, че наистина се е загубило. И тогава, отново погледнах към това дете. Кръвта ми замръзна във вените … Защо досега не бях забелязал този детайл?! Очите му нямаха зеници и ириси, те бяха напълно бели!

Те не бяха като при слепите хора – очи покрити с млечен филм, а бяха просто напълно бели очи. То все още стоеше неподвижно и нито една част от тялото му не се движеше. О, мамка му! И тогава забелязах, че кожата му по видимите части на тялото е много бледа и почти прозрачна.”

Очевидецът бил шокиран от страх, но се съвзел и пак запалил двигателя, възнамерявайки да потегли. Тогава, детето преминало на ново, по-зловещо ниво. Мъжът продължава разказа си:

“Когато чу звука на мотора, то се намръщи и отново започна да чука по прозореца. И не толкова леко, колкото в началото, а с удар. Започна да повтаря още по-упорито:

“Господине, просто ме качи в колата и ме заведе вкъщи.”

Речта му започна да става неразбираема и не разбрах напълно неговите последни фрази. Междувременно, потеглих … Не се обърнах, но продължавах да го следя в огледалото за обратно виждане. Детето стоеше на едно и също място и не помръдваше, но обърна глава и погледна право към мен.

Тогава не издържах повече и потеглих с пълна газ, без да забавям скорост, за да се върна вкъщи възможно най-скоро. Сигурен съм, че съм нарушил няколко правила по пътя и дори не запавих на знака „Стоп“ няколко пъти.

Когато паркирах до къщата и погледнах часовника, бях шокиран, като видях, че той показва 7 ч. сутринта. В същото време, аз бях в магазина за не повече от пет минути, а пътят до дома също не е много дълъг. И така, къде съм загубил толкова много време?”

Очевидецът седял около 20 минути в колата си, опитвайки се да разбере какво се е случило с него. Страхувал се, че странното дете го е последвало, и че сега може да го дебне някъде в сенките.

Когато най-накрая се прибрал в къщата, веднага заключил всички врати и прозорци. Когато, по-късно, се видял с брат си и приятелката му, той им разказал какво се е случило, но те не му повярвали. Очевидецът се чувствал на границата на нервното изтощение в продължение на няколко дни и продължавал много да се страхува. Дори бил принуден да пропусне един работен ден. Когато оглеждал пикапа си в гаража, забелязал още нещо. Той споделя:

“Видях пръстови отпечатъци от детските ръце. Два на прозореца от страната на водача и два на предното стъкло. Ясни и гадни отпечатъци …”

Според очевидецът, гаражът е бил заключен и никой непознат не би могъл да влезе, а тези отпечатъци не са били върху колата онази нощ или на следващия ден.

Към Част 2 – ТУК.