За Ловците на призраци: как местата стават обитавани от духове (4)

За Ловците на призраци: как местата стават обитавани от духове …


Ако сте решили да станете Ловец на призраци, следете нашите публикации. С всяка от тях, ние все повече ще навлизаме в света на паранормалното, ще Ви запознаваме, ще предаваме опита си и ще Ви учим как да постигнете желанието си. Но все пак се замислете преди да преминете с нас нататък … За безопасността си поемате отговорност Вие.

Хлад по гръбначния стълб, чувството на страх и внезапно спадане на температурата са физически признаци, които изпитваме в обитаван от духове район. Как обаче тези райони са станали такива?

Някои много известни обитавани от духове места имат добре познати призрачни „жители“, които имат предистории, свързани с тяхното задържане на определено място. Например, човек, който е бил неправомерно измъчван до смърт или предаден от скъп приятел или любим човек, което е довело до смърт.

Но също така, много места естествено привличат призраците поради това, което са и това, което се случва там. Например затворите, хотелите и гробищата са предпочитани места за обитаване на призраците, които не са преминали.

И все пак, някои от най-често срещаните места, където има духове, нямат специфична история или са привидно случайна къща. Откъде идват тези духове и най-важното – как те превръщат определени райони в места за преследване на живите?

Всеки отделен човек е уникален по характер, опит и безброй други фактори. Следователно, отпечатъкът на починал човек (неговия дух, призрак), който не е могъл да продължи напред след смъртта, запазва неговите специфични характеристики.

Съществуват много различни фактори, които обясняват как едно място става обитавано от духове, поради естествената способност на хората да се различават един от друг на много нива. Не очаквайте всяко обитавано от духове място да бъде обитавано от духове по едни и същи причини. Всички места са обитавани от различни духове по различни причини, както всеки човек има своята собствена история, която да разкаже.

Но, има някои общи неща, които се появяват в повечето места с духове. Историята на сградата или района винаги е основен фактор. Много старо място, което има дълга история на използване от хора, е по-вероятно да бъде обитавано от духове, отколкото по-ново, тъй като шансовете там да са се случили лоши неща се увеличават.

Лоши събития или ситуации винаги увеличават вероятността дадено място да бъде обитавано от духове. Духовете, които не са били засегнати от злополучни събития, обикновено нямат проблем да преминат от другата страна или да продължат напред, докато тези, които са в центъра на подобно събитие, се чувстват обвързани с този свят, докато не получат някаква форма на справедливост или възмездие.

Насилствената смърт, жестокостта и насилието са едни от най-честите събития, които свързват призрак със земното царство. Други ситуации, като нещастие, предателство от някой, на когото са се доверили безпрекословно, тежка болест, също могат да действат като негативна ситуация, която кара призракът да чувства, че не може да продължи след смъртта. Всички тези усещания и емоции проникват в мястото, независимо дали в стените на сградата или в почвата на самата земя, и оставят определена призрачна енергия или впечатление.

По-специално, бойните полета могат да бъдат място, където действителна кръв, проникнала в земята, може да създаде духовен остатък. Тогава се проявят призрачни същества, които се задържат на самата земя, върху сгради или къщи, построени по-късно. Като цяло, човешката болка и страдание са основните фактори, които показват дали дадено място е обитавано от духове или не.

Четете още: Агресивен дух наранява физически момиче

Много ловци на духове вярват, че те обитават места, които са изпълнени със силни отрицателни емоции, за да разкажат историята си на живите хора. Поради това тези починали са склонни да бъдат на места, които са източник на тяхната лична болка и страдание, тъй като искат другите да знаят за собствената им история на това място.

Опитните ловци знаят много добре, че призракът издава звуци или показва движение, за да направи присъствието си известно на живите същества, или по време, което се свързва със самия човешки аспект на промените в настроението.

Повечето призраци се опитват да се представят във форма, която наподобява фигурата, която са притежавали в живота, така че живите хора да могат да ги видят такива, каквито са били някога. Комбинацията от предишното им Аз (по външен вид, действия и маниери) като цяло е начин да покажат кои са били и да насочат живите към разследване на личното им минало, тъй като самото им присъствие показва, че в техния живот е имало някакво нещастие.

Някои от най-ярките примери за прояви на призраци са свързани с домове. Там са най-интензивни, въпреки, че статистическите изследвания показват, че къщите са много ниско в списъка на местата, които са обитавани от духове.

Те са безопасното „лично убежище“ на живите, което означава, че наличието на ядосан или разстроен духовен обект, нахлуващ в нашите лични и сигурни пространства, очевидно ни плаши. И все пак, всъщност призраците избягват домовете, като предпочитат други места.

Призраците се нуждаят от много енергия, за да се материализират, а личните домове нямат достатъчно, за да направят проявата лесна за повечето духове. По-големите места, които привличат по-голям брой хора (хотели, гробища, музеи, църкви, кораби, клубове), доставят повече емоционална енергия за призраците, което ги прави по-добър избор от домовете на живите.