Доротабо – мръсният монах от оризовото поле

Доротабо – мръсният монах от оризовото поле …

Произход на името

Доротабо (泥田坊) от японски може да се преведе като „мръсният монах от оризовото поле“.

Митология

Доротабо (Dorotabo) са призраци на възрастни хора, които са работили много усилено на своите оризови полета, но след смъртта им, новият собственик е изоставил полето и то се е напълнило с боклук.

Обикновено, Доротабо се описва като еднооко, трипръсто хуманоидно създание, което през нощта се издига от калта.

Твърди се, че петте пръста на човешката ръка представляват три порока: гняв, алчност, невежество, и два добродетели: мъдрост и състрадание.

Призракът на Доротабо се появява само с три пръста, представляващи пороците, защото той е дух на отмъщението и гнева. Той е ядосан, че делото на живота му е съсипано и изоставено.

Този йокай броди из обраслите полета и плаче с жалък глас: „Върнете ми оризовото поле!“. Често посещава полетата си през нощта, като пречи на съня или по друг начин обезпокоява новите собственици на земята му.

Доротабо преследва жертвата си, докато новият собственик не промени отношението си или докато не избяга, продавайки нивата на по-отговорни собственици.

Умения, сили и способности

Появява се само от калната земя през нощта.

Като дух, не може да бъде победен.

Среда на живот

Изоставени оризови полета.