Додомеки, прокълнатата жена със стотици птичи очи по тялото си

Додомеки, прокълнатата жена със стотици птичи очи по тялото си …

Митология

Додомеки (Dodomeki) е японски йокай, изобразен като прокълната жена с дълги ръце, покрити със стотици птичи очи, поради кражби на пари през целия й живот.

Додомеки е описан за първи път от японския изследовател от 18 век Торияма Секиен (Toriyama Sekien). Дългите ръце на додомеки отразяват японската вяра, че човек с дълги ръце е склонен да краде. Очите на птиците върху ръцете са препратка към японската медна монета с дупка в средата, по-известна като chōmoku (птиче око).

Умения, сили и способности

Огън – Додомеки е способен да изпуска потоци огън от собственото си тяло.

Отровен газ – може да отделя отровен газ от устата си.

В популярната култура

Персонажът Додомеки е представен в играта Warriors Orochi и като демон в играта Megami Tensei.