Градски легенди

Градски легенди е вид съвременен фолклор, който представлява устно предавани преразказвани случки, чийто произход не може да се проследи. Въпреки наименованието топосът (мястото на развитие на действието) в градските легенди не винаги е градът.

Градски легенди не са непременно неистина, но често са преувеличени, изкривени или превърнати в сензация. За тези истории се казва, че са се случили на „приятел на приятел“. Често стават обект на публикация в пресата, а в днешно време – и чрез електронна поща.

Терминът Градски легенди е употребен за първи път от проф. Ян Брунванд, който в своя публикация през 1981 г. застъпва мнението, че легендите, митовете и фолклорът са присъщи не само на т.нар. примитивни общества или така наречените традиционни общества, а че чрез съвременните легенди може да се научи много за днешната градска култура.

Известни Градскин легенди

Демони и вампири от Индия

Мотмен: ЧОВЕКЪТ ПЕПЕРУДА

Дъската Уиджа

Тереза Фидалго

Червена шапка

Къти Дайр (Cutty Dyer)

Барабанът на Дрейк

Скритата булка

Фенерите на Джак

Черната Енис

Джак Скокливецът

Гитраш

Звярът от Бодмин Мур

Богарт