Великият Гримоар: ръкописът за призоваване на Сатаната е във Ватикана


Това е книга, наричана още „Червеният дракон“ и „Евангелието на Сатаната“. Тя е истинска, защото Римокатолическата църква официално потвърди, че е нейна собственост, но никога не е давана на обществеността.

Факт е, че ръкописът е открит в Йерусалим през 1750 г. в Гробницата на Соломон, и е написан на библейски иврит или на арамейски. Ръкописът не е датиран или просто Църквата не е съобщила, но самата книга е надписана с датата 1522 г. сл. Хр.

Теоретиците твърдят, че текстът е копиран през тази година от ръкопис, написан през 1200 г. сл. Хр. или по-рано.

Най-ранното известно доказателство за него идва от писанията на Хонорий от Тива, чието съществуване не е безспорно доказано. Той може да е бил папа Хонорий III (1148 г. – 1227 г.).

Смята се, че Хонорий от Тива е написал т. нар. „Заклетата книга на Хонорий“, от която произлиза Великия Гримоар.

Теорията твърди, че Хонорий е или самият Сатана, или е обладан от Сатаната за целите на написването на книгата. Тя съдържа инструкции за „призоваване на Сатаната по всяко време, на всяко място на Земята, за различни зли намерения“. Думата “гримоар” означава „учебник по магия, за всякакви магии, добри или лоши“.

Голяма част от така наречените копия са в обръщение по целия свят, но нито едно от тях, според теорията на конспирацията, не съдържа истинските думи на действителния Гримоар. Той е много популярен в културата на вуду в Хаити и практикуващите там твърдят, че използват книгата през цялото време, като „готварска книга за заклинания“.

Теоретиците твърдят, че самият Велик Гримоар е свръхестествен, тъй като той издържа на изгаряне, не може да бъде нарязан, пробит, разкъсан или по някакъв друг начин да бъде повреден или унищожен.

Четете още: Най-голямата окултна онлайн библиотека в света (линк)

Това е книга със знания как да се призове Сатаната с точен ритуал, който трябва да се изпълни и в допълнение към това могат да се призоват произволен брой Демони с имена.

Един от инструментите необходими за този ритуал е Взривна пръчка, която да бъде използвана за подчиняване на Луцифер, след като бъде призован и тогава може да се сключи сделка с Дявола.

Великият Гримоар съдържа и раздел, озаглавен „Истинският Sanctum Regnum или методът за сключване на договори“. Наред с други неща, лицето, което провежда този ритуал, ще използва камък, наречен Ематил, и две благословени свещи. Тези предмети ще бъдат използвани за образуване на триъгълник от пактове, така че призоваващият да бъде защитен от духовете, които е призовал.

Ръкописът подробно описва доказателства за различни свръхестествени чудеса от Библията, точните местонахождения на библейските реликви и дори съдържа лични скици на лицата на Юда Искариотски и Исус Христос.

Тъй като е притежание на Католическата църква, конспиративните теоретици твърдят, че всеки Папа встъпва в длъжност като човек, а след като бъде избран става обладан от Сатаната.

Филмът от 1989 г. „Вещер“, с участието на Джулиан Сендс в ролята на бъдещия Антихрист, използва Гримоара като основно сюжетно устройство и отива дори по-далеч, твърдейки, че Гримоарът съдържа тайното име на Бог, което, когато бъде произнесено отзад-напред, ще унищожи Вселената.

Къде е сега Великия Гримоар? Разбира се … – в Тайните архиви на Ватикана. Но защо е там? Да бъде пазен или да бъде използван?