Градски легенди

Градски легенди е вид съвременен фолклор, който представлява устно предавани преразказвани случки, чийто произход не може да се проследи. Въпреки наименованието топосът (мястото на развитие на действието) в градските легенди не винаги е градът.

Градски легенди не са непременно неистина, но често са преувеличени, изкривени или превърнати в сензация. За тези истории се казва, че са се случили на „приятел на приятел“. Често стават обект на публикация в пресата, а в днешно време – и чрез електронна поща.

Терминът Градски легенди е употребен за първи път от проф. Ян Брунванд, който в своя публикация през 1981 г. застъпва мнението, че легендите, митовете и фолклорът са присъщи не само на т.нар. примитивни общества или така наречените традиционни общества, а че чрез съвременните легенди може да се научи много за днешната градска култура.

Известни Градскин легенди

Демони и вампири от Индия

Мотмен: ЧОВЕКЪТ ПЕПЕРУДА

Дъската Уиджа

Тереза Фидалго

Червена шапка

Къти Дайр (Cutty Dyer)

Барабанът на Дрейк

Скритата булка

Фенерите на Джак

Черната Енис

Джак Скокливецът

Гитраш

Звярът от Бодмин Мур

Богарт

loading...